Skip to main content

Определението, което Уикипедиа даде на социалните мрежи е, че те са вид социални структурни единици от отделни личности или организации, които са свързани по между си чрез своите идеи, гледни точки, икономически интереси, обичаи, дружба, хипервръзки и други.

Социалните мрежи са един мощен инструмент за бизнеса, когато се използват утвърдени,  ефективни и резултатни подходи. Тази гледна точка се подкрепя от хилядите притежатели на МСП у нас. Само в социалната мрежа Фейсбук от 2.5 милиарда активни потребители, над 2,5 милиона са наши сънародници.

С течение на времето социалното кибер пространство играе все по-важна роля за маркетинга и придобиването на известност на вашия бизнес и неговия бранд. Поради огромната популярност и безбройните предимства пред всички останали нецифрови форми на информационен обмен онлайн имиджа, който изградите на вашата фирма ще бъде критерий в бъдеще, дали клиентите ще ви се доверяват, дали ще предпочитат вашите услуги и продукти и дали бъзнеса ви ще се развива в правилната посока. След най-новите промени в Гугъл алгоритъма и за оптимизиране на търсенето в неговата търсачка, е абсолютно задължително всяка активна на пазара, легитимна фирма или корпорация да има свой уеб сайт и той да присъства в социалните мрежи. Когато започнете да използвате по подходящ начин силата на социалните мрежи, ще може да осъществявате една качествено нова комуникация с вашите потребители, а едновременно с това ще заздравите своята връзка с тях.

Социалното медийно пространство се развива с огромни темпове и става част от ежедневието на все повече граждани в световен мащаб. В наши дни всеки се опитва да бъде постоянно онлайн в колкото се може повече социални пространства.

Дали това ще значи, че ще сподели информация във Фейсбук профила си, дали ще туитва или ще оценявате чрез Гугъл, със сигурност знаем едно – времето, което хората прекарват в мрежите прогресивно се увеличава.

Изходете от отправната точка, че вашите сегашни и потенциални потребители прекарват все повече време в социалното медийно пространство. Следователно, идеята да се представи бизнеса в социалните мрежи е повече от добра. Тя би спечелила доверието им и би опосредствала комуникацията с тях.

Маркетинговите тактики и подходи се опитват да намират верния път към социалната среда на социалните възли. Техният опит намира приложение в изграждането на корпоративна идентичност, стил и визия от фирмите и корпорациите в социалните мрежи. Съществуват специализирани фирми, чиито предмет на дейност е представянето на юридическите лица в социалните мрежи. Тези фирми се занимават с поддръжката на това представяне в популярните социални възли, изграждането на добър имидж и фирмена идентичност чрез видео и аудио формати, снимки и текстова информация. Тези фирми играят роля на ваш придружител в комуникацията между вашия бизнес и вашите настоящи и бъдещи клиенти. Те изпълняват функцията на насърчаване на тази комуникация и стимулиране на диалог с почитателите ви. Тези фирми си служат с различни инструменти. Например, генериране на трафик към вашите кибернетини изяви или ежедневно анализират броя и вида посещения и поведението на потребителите.