Skip to main content

Авторски права

  1. Всички права на интелектуална собственост върху материалите, публикувани на сайта 2bg.eu, са обект на закрила по действащия закон за авторското право и сродните му права. Нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече административно-наказателна, гражданска и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.
  2. При автоматично агрегиране на съдържание от сайта, могат да се използват заглавие, автор, снимка и първите 100 (сто) знака на статията. Те могат да бъдат агрегирани или препубликувани на други сайтове без изрично разрешение при поставяне на връзка към 2bg.eu. Всяка публикация във формат, различен от споменатият по-горе, изисква писмено разрешение от 2bg.eu.

Това означава, че може да копирате, използвате, променяте и споделяте съдържанието на статии, но за целта трябва изрично да упоменете, че източника е 2bg.eu и да поставите линк към оригиналния адрес от сайта.

 

Копиране и взаимстване на статии, откъс от текстове!

Копирането на статии от 2bg.eu в други сайтове е позволено при следните две условия:

– Трябва да бъда упоменат като автор/2bg.eu/.

– Трябва да бъда поставен линк към оригиналната страница в сайта /2bg.eu /

 

Промени

2bg си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта заедно със съобщение за промените в Общите условия.