Skip to main content

регистрация, оптимизация, популяризиране, seo

регистрация, оптимизация, популяризиране, seo – това са различни етапи от един цялостен процес на интеграция на вашият бизнес в интернет пространството. Етапи от промоцирането на вашият уеб сайт. Ние от 2bg Ви предлагаме професионално изпълнение на всички етапи, бързо и качествено промоциране на вашият уеб сайт. Благодарение на нашите услуги Вие ще постигнете:

оптимално интернет присъствие с услугата регистрация в търсачки;
оптимална оптимизация на вашия уеб сайт;
популяризиране на вашия бизнес;
висока норма на превръщане на посетителите в клиенти;
висока норма на възвръщаемост на направената от Вас инвестиция за интегрирация на вашият бизнес в интернет;

Научете повече за регистрация, оптимизация, популяризиране и seo >>

Промоцирането на вашия уеб сайт ще се извърши в два последователни етапа:

Етап 1 – ОПТИМИЗИРАНЕ

Определяне и оптимизиране на ключови думи – чрез внимателен анализ на същността на вашия бизнес, целевата аудитория, вашите цели и изисквания, потребителски навици и желания, ще бъдат определени най-подходящите за вашия уеб сайт ключови думи;
Оптимизиране на сорс кода на уеб сайта – нашите специалисти ще Ви изпратят подробно указание за промените, които е необходимо да бъдат направени в кода на вашия сайт;
Създаване и оптимизиране на заглавие – заглавие едновременно насочено и към търсещите машини и към потребителите;
Добавяне и оптимизиране на всички необходими тагове – за по-доброто разбиране на вашия сайт от търсачките е необходимо добавянето на определени тагове;
Добавяне на необходими файлове за по-добра индексация;

Етап 2 – РЕГИСТРИРАНЕ И ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ

Регистриране във всички български търсачки (търсещи машини) и портали;
Регистриране в 15те най-популярни чуждестранни търсачки, включително Yahoo, Google, Bing;
Регистриране в хиляди чуждестранни търсачки;
Регистриране в голям брой интернет директории, включително най-големите директории
+ регистриране в голям брой тематични каталози;
Link managment – Разпространение на реални връзки (links) към вашият уеб сайт;

Цена – направете запитване на hi@2bg.eu

Вие ще получите пълно оптимизиране, регистриране и популяризация (по всички точки от двата горепосочени етапа), което ще насочи голям брой потребители (клиенти) към вашия уеб сайт, ще постави вашия бизнес пред този на конкуренцията.

регистрация в търсачки

Регистрация в търсачки или SES (search engine submission). Първата стъпка към привличането на повече трафик към вашия уеб сайт е професионално изпълнената регистрация в българските и световни търсачки. Чрез трите най-големи търсещи машини Yahoo, Google, Bing се извършва 85% от световното интернет търсене. Именно тези търсачки ще насочват най-голяма част от трафика към вашия уеб сайт. Регистрация в тeзи търсачки е от изключителна важност.Чрез услугата регистрация в търсачки (search engine submission), ние ще регистрираме вашия уеб сайт във хиляди български и чуждестранни търсачки (търсещи машини), уеб директории, портали и каталози.

Научете повече за регистрация в търсачки >>

РЕГИСТРАЦИЯ В ТЪРСАЧКИ | SEARCH ENGINE SUBMISSION – какво включва?

ръчна регистрация във всички български търсачки, портали и каталози;
ръчна регистрация в 15те най-популярни чуждестранни търсачки,
включително Yahoo, Google, Bing;
автоматична регистрация в хиляди чуждестранни търсачки;
регистрация в голям брой интернет директории, включително най-големите директории;
регистрация в голям брой тематични каталози;

РЕГИСТРАЦИЯ В ТЪРСАЧКИ | SEARCH ENGINE SUBMISSION – какво представлява?

Първата стъпка към привличането на повече трафик към вашия уеб сайт е регистрацията му в търсачките. Чрез трите най-големи търсещи машини Yahoo, Google, Bing се извършва 85% от световното интернет търсене. Именно тези търсачки ще насочват най-голяма част от трафика към вашия сайт. Регистрацията в тях е от изключителна важност. Регистрирането в други търсачки е необходимо за да се обхване по-пълно дадена пазарна ниша и да осигури на даден сайт максимална видимост в интернет. Чрез услугата регистрация в търсачки (search engine submission), ние ще регистрираме вашия уеб сайт в хиляди български и чуждестранни търсачки (търсещи машини), уеб директории, портали и каталози. Чрез тази услуга ние ще осигурим стабилно интернет присъствие и широка популярност на вашия уеб сайт.
регистрация в търсачки (търсещи машини)

При търсещите машини за предпочитане винаги е ръчната регистрация. Вашият уеб сайт ще бъде ръчно регистриран в всички търсачки от българското интернет пространство + ръчна регистрация в 15 световни търсачки, специално избрани заради тяхната популярност. Ръчната регистрация, която ние предлагаме, се извършва по изпитана методика- всеки уеб сайт се регистрира по точно определен, различен за всяка отделна търсачка, начин. Извършена от нашите специалисти тази регистрация е гаранция за дълготрайност и висок приоритет на регистрирания уеб сайт в търсачките.
регистрация в уеб директории

Ключово за рейтинга на вашия уеб сайт е правилно изпълнена регистрация в точните директории. Най-големите уеб директории, подсигуряващи търсенето на най-големите търсачки са Yahoo!Directory и DMOZ Освен в тези две основни директории ние ще регистрираме вашия уеб сайт в специално подбрани общи и според тематиката уеб директории.
регистрация в каталози

За да се постигне максимална видимост, нашата програма включва регистриране в голям брой каталози.

Броят на търсещите машини, директориите и каталозите, в които ще бъде регистриран вашият сайт може да варира в зависимост от тематика, език, териториален обхват на вашия сайт

оптимизация за търсачки

Оптимизация за търсачки или SEO (search engine optimization). Според проучвания интернет потребителите разглеждат само първите наколко страници от резултатите, които дадени търсачки им предоставят. Ако вашият уеб сайт не се намира в тези няколко страници е твърде вероятно той да не бъде забелязан. Доброто класиране в резултатите на тези търсачки е резултат от правилно изпълнената оптимизация на вашият уеб сайт. Благодарение на нашата услуга оптимизация за търсачки (search engine optimization) вашият уеб сайт ще получи оптимално класиране.

Научете повече за оптимизация за търсачки >>

ОПТИМИЗАЦИЯ ЗА ТЪРСАЧКИ | SEARCH ENGINE OPTIMIZATION (SEO) – какво представлява?

Според проучвания интернет потребителите разглеждат само първите наколко страници от резултатите, които дадени търсачки им предоставят. Ако вашият уеб сайт не се намира в тези няколко страници е твърде вероятно той да не бъде забелязан. За да се избегне подобна ситуация е важно вашия уеб сайт да се класира добре в търсещите машини при търсене на определени ключови думи. Класирайки се на първите страници в основните търсачки Yahoo, Google и MSN вашият уеб сайт ще се радва на голяма популярност.

Това вече е възможно с нашата услуга оптимизация за търсачки | search engine optimization. Чрез тази услуга определени части от вашият уеб сайт ще бъдат оптимизирани с цел по-добро класиране в търсачките

ОПТИМИЗАЦИЯ ЗА ТЪРСАЧКИ | SEARCH ENGINE OPTIMIZATION (SEO) – какво включва?

Определяне и оптимизация на ключови думи – чрез внимателен анализ на същността на вашия бизнес, целевата аудитория, вашите цели и изисквания, потребителски навици и желания, ще бъдат определени най-подходящите за вашия уеб сайт ключови думи;
Оптимизация на сорс кода на уеб сайта – нашите специалисти ще Ви изпратят подробно указание за промените, които е необходимо да бъдат направени в кода на вашия сайт;
Създаване и оптимизация на заглавие – заглавие едновременно насочено към търсачки и потребители;
Добавяне и оптимизация на всички необходими тагове – за по-доброто разбиране на вашия сайт от по-голям брой търсачки е необходимо добавянето на определени тагове;
Добавяне на необходими файлове за по-добра индексация;

ОПТИМИЗАЦИЯ ЗА ТЪРСАЧКИ | SEARCH ENGINE OPTIMIZATION (SEO) – основни принципи

Съществуват различни методи, техники за оптимизиране на един уеб сайт. Повечето от тях действително ще повишат вашето класиране в интернет търсачките. Прилагайки тези методи, техники е необходимо да се спазват няколко основни принципа, без които дори перфектно замислена оптимизация би се провалила. Тези принципи са залегнали в основата на нашите методи за оптимизиране.

ние спазваме баланс между оптимизация на съдържанието за търсачки и за потребители – уеб сайтът е създаден с цел да привлича потребители, които да се превърнат в реални клиенти. Ако бъде напълно отпимизиран само за търсещите машини неговото съсдържание би било трудно за възприемане;
използваме само техники за оптимизация в съответствие с правилата на търсещите машини – съществуват определени техники за оптимизиране, които биха изкачили вашия уеб сайт в класацията, но използвайки ги е възможно дадена търсачка да наложи наказание;

популяризиране на уеб сайт

Популяризиране на уеб сайт (web site popularization) представлява запознаване на голям брой потребители с вашия уеб сайт. Добре изпълненото популяризиране на уеб сайтове надгражда постигнатото от правилната оптимизация и регистрация в търсачките на вашия уеб сайт. Услугата популяризиране ще осигури по-голяма достъпност и по-пълна видимост на вашия уеб сайт.

Научете повече за популяризиране на уеб сайт >>

ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА УЕБ САЙТ – какво представлява?

популяризиране на уеб сайт представлява запознаване на голям брой потребители с вашия уеб сайт. Добре изпълнената популяризация на уеб сайтове надгражда постигнатото от правилната оптимизация и регистрация в търсачки (търсещи машини) на вашия уеб сайт.

Видове популяризация на уеб сайт:

популяризиране чрез интернет реклама – поставяне на реклама на подходящи за вашия бизнес места в интернет;
популяризиране чрез email маркетинг – разпращане на информация за вашият бизнес (уеб сайт) чрез електронната поща до потребители, които предварително са заявили, че имат интерес в същата област. Не се използва изпращането на “спам”.
популяризиране чрез интернет медии;
популяризиране чрез размяна на линкове (link) – това е един от най-добрите методи за популяризация на вашият уеб сайт. Чрез разпространяването на връзки в сайтове с подобно съдържание, ще се осигури трафик към вашият сайт на потребители проявяващи интерес към вашият бизнес;

Цени

Регистрация

89,00 лв.

Регистрацията в търсещи машини
Google, Yahoo, Bing
dir.bg, tyxo.bg, gbg.bg и т.н.

Старт

359,00 лв.

Базова оптимизация
On Page одит
Месечни отчети

Смарт

489,00 лв.

On / Off Page оптимизация
On Page одит
Месечни отчети
Google Places (Local SEO)

Про

899,00 лв.

On / Off Page оптимизация
On Page одит
Месечни отчети
Google Places (Local SEO)
Social Media

Предложеният пакет е примерен и подлежи на промяна според индивидуалните изисквания на клиента.