Skip to main content

Регистрация в търсачки или SES (search engine submission).

Първата стъпка към привличането на повече трафик към вашия уеб сайт е професионално изпълнената регистрация в българските и световни търсачки. Чрез трите най-големи търсещи машини Yahoo, Google, Bing се извършва 85% от световното интернет търсене. Именно тези търсачки ще насочват най-голяма част от трафика към вашия уеб сайт. Регистрация в тeзи търсачки е от изключителна важност.Чрез услугата регистрация в търсачки (search engine submission), ние ще регистрираме вашия уеб сайт във хиляди български и чуждестранни търсачки (търсещи машини), уеб директории, портали и каталози.

РЕГИСТРАЦИЯ В ТЪРСАЧКИ | SEARCH ENGINE SUBMISSION – какво включва?

ръчна регистрация във всички български търсачки, портали и каталози;
ръчна регистрация в 15те най-популярни чуждестранни търсачки,
включително Yahoo, Google, Bing;
автоматична регистрация в хиляди чуждестранни търсачки;
регистрация в голям брой интернет директории, включително най-големите директории;
регистрация в голям брой тематични каталози;

РЕГИСТРАЦИЯ В ТЪРСАЧКИ | SEARCH ENGINE SUBMISSION – какво представлява?

Първата стъпка към привличането на повече трафик към вашия уеб сайт е регистрацията му в търсачките. Чрез трите най-големи търсещи машини Yahoo, Google, Bing се извършва 85% от световното интернет търсене. Именно тези търсачки ще насочват най-голяма част от трафика към вашия сайт. Регистрацията в тях е от изключителна важност. Регистрирането в други търсачки е необходимо за да се обхване по-пълно дадена пазарна ниша и да осигури на даден сайт максимална видимост в интернет. Чрез услугата регистрация в търсачки (search engine submission), ние ще регистрираме вашия уеб сайт в хиляди български и чуждестранни търсачки (търсещи машини), уеб директории, портали и каталози. Чрез тази услуга ние ще осигурим стабилно интернет присъствие и широка популярност на вашия уеб сайт.
регистрация в търсачки (търсещи машини)

При търсещите машини за предпочитане винаги е ръчната регистрация.

Вашият уеб сайт ще бъде ръчно регистриран в всички търсачки от българското интернет пространство + ръчна регистрация в 15 световни търсачки, специално избрани заради тяхната популярност. Ръчната регистрация, която ние предлагаме, се извършва по изпитана методика- всеки уеб сайт се регистрира по точно определен, различен за всяка отделна търсачка, начин. Извършена от нашите специалисти тази регистрация е гаранция за дълготрайност и висок приоритет на регистрирания уеб сайт в търсачките.
регистрация в уеб директории

Ключово за рейтинга на вашия уеб сайт е правилно изпълнена регистрация в точните директории. Най-големите уеб директории, подсигуряващи търсенето на най-големите търсачки са Yahoo!Directory и DMOZ Освен в тези две основни директории ние ще регистрираме вашия уеб сайт в специално подбрани общи и според тематиката уеб директории.
регистрация в каталози

За да се постигне максимална видимост, нашата програма включва регистриране в голям брой каталози.

Броят на търсещите машини, директориите и каталозите, в които ще бъде регистриран вашият сайт може да варира в зависимост от тематика, език, териториален обхват на вашия сайт.

<<Виж тук нашите цени и оферти>>