Създадохме корпоративен сайт за „Логос Кепитъл“ АД Компанията е специализирано в реструктуриране и управление на значителни и обемни експозиции.