Skip to main content

HTML, което означава HyperText Markup Language, е основният език, използван за изграждане на уеб страници и приложения. Той определя как е структурирано съдържанието на уеб страницата чрез използването на тагове и атрибути. С помощта на HTML се маркират различни елементи като заглавия, параграфи, линкове, изображения и други видове мултимедийни елементи.

Основни аспекти на HTML:

  1. Тагове: HTML документите се състоят от тагове, които обграждат съдържанието. Повечето тагове имат начален и краен таг, например <p>Това е параграф</p>.
  2. Атрибути: Таговете могат да имат атрибути, които предоставят допълнителна информация за елементите. Например, тагът за изображение <img> използва атрибутите src и alt, за да укаже източника на изображението и алтернативния текст: <img src="image.jpg" alt="Описание на изображението">.
  3. Структура: Един типичен HTML документ започва с декларация за типа на документа <!DOCTYPE html>, следван от отварящ таг <html>, който съдържа елементите <head> и <body>. В <head> се включват метаданни, заглавие на страницата и връзки към стилови файлове, докато <body> съдържа видимото съдържание на страницата.
  4. Хипервръзки: HTML позволява създаването на връзки към други страници чрез таговете <a>. Връзките са обозначени чрез атрибута href: <a href="https://www.example.com">Примерна връзка</a>.

Примерен HTML документ:

Използване и значимост:

HTML е основният градивен елемент на интернет и е от съществено значение за уеб разработчиците. Той работи в съчетание с CSS (Cascading Style Sheets), който дефинира външния вид на страницата, и JavaScript, който добавя интерактивност.