Skip to main content

Независимо къде се намира вашата компания, ако имате данни от лица от ЕС, които идват на уебсайта ви, тогава трябва да спазвате законодателството на GDPR. Крайният срок за придобиване на съвместимост с GDPR беше 25 май 2018 г.

Какво предлагаме:

Поверителност и политика за бисквитки

Предоставете политика за поверителност и бисквитки, която също включва всички доставчици на услуги на трети страни, които използвате, като Google Analytics или Google Adsense.

Закон за бисквитките на ЕС

Ако имате потребители от ЕС, трябва да покажете банер за бисквитки, да предоставите политика за бисквитки, да получите съгласие за инсталирането на бисквитки и да блокирате бисквитките за профилиране, докато не бъде получено съгласие.

Правила и условия

Общите условия определят условията за това как вашият сайт, приложение или услуга трябва да се използват и най-важното – да ви предпазят от потенциални задължения.

Уеб формуляри, бюлетин, контактна форма и др.

Ако имате потребители, базирани в ЕС, и използвате уеб-формуляри на вашия сайт – като формуляри за регистрация на бюлетини или формуляри за регистрация – трябва да събирате и поддържате валидни записи за съгласие, за да може предоставените ви данни да се считат за коректно събрани.

Независимо къде се намира вашата компания, ако имате данни от лица от ЕС, които идват на уебсайта ви, тогава трябва да спазвате законодателството на GDPR. Крайният срок за придобиване на съвместимост с GDPR беше 25 май 2018 г.

Какво предлагаме:

Поверителност и политика за бисквитки

Предоставете политика за поверителност и бисквитки, която също включва всички доставчици на услуги на трети страни, които използвате, като Google Analytics или Google Adsense.

Закон за бисквитките на ЕС

Ако имате потребители от ЕС, трябва да покажете банер за бисквитки, да предоставите политика за бисквитки, да получите съгласие за инсталирането на бисквитки и да блокирате бисквитките за профилиране, докато не бъде получено съгласие.

Правила и условия

Общите условия определят условията за това как вашият сайт, приложение или услуга трябва да се използват и най-важното – да ви предпазят от потенциални задължения.

Уеб формуляри, бюлетин, контактна форма и др.

Ако имате потребители, базирани в ЕС, и използвате уеб-формуляри на вашия сайт – като формуляри за регистрация на бюлетини или формуляри за регистрация – трябва да събирате и поддържате валидни записи за съгласие, за да може предоставените ви данни да се считат за коректно събрани.

 

 

“Мога ли да бъда сигурен, че сайта ми ще е приведен в съответствие с Общия регламент за защита на личните данни на ЕС (GDPR)?”

Полагаме всички усилия да обхванем законите на всяка държава, като интегрираме най-строгите указания за данни, прилагани във всяка страна.  Ние редовно проверяваме основните глобални закони за поверителност (включително изключително важния GDPR), за да гарантираме, че нашите решения отговарят на всички необходими изисквания.

Поискайте безплатна консултация за GDPR интеграция

Отделете само минутка, за да попълните формата по-долу. Ще отговорим по имейл, ще ви уведомим дали можем да ви помогнем да постигнете конкретните си бизнес цели чрез GDPR интеграция и да насрочим телефонна консултация.

“Мога ли да бъда сигурен, че сайта ми ще е приведен в съответствие с Общия регламент за защита на личните данни на ЕС (GDPR)?”

Полагаме всички усилия да обхванем законите на всяка държава, като интегрираме най-строгите указания за данни, прилагани във всяка страна.  Ние редовно проверяваме основните глобални закони за поверителност (включително изключително важния GDPR), за да гарантираме, че нашите решения отговарят на всички необходими изисквания.

Поискайте безплатна консултация за GDPR интеграция

Отделете само минутка, за да попълните формата по-долу. Ще отговорим по имейл, ще ви уведомим дали можем да ви помогнем да постигнете конкретните си бизнес цели чрез GDPR интеграция и да насрочим телефонна консултация.